Security Culture: Richtlijnen voor veilige subversie

Deze publicatie is een vertaling van een tekst van het CrimethInc. collectief uit de VS en gaat over security culture. Dat wilt zeggen, het ontwikkelen van een verzameling gewoontes en handelingen die een… Continue reading